Kontakt

Wokół fizyki

Teoria

Kontakt

O mnie

  2. Ruch zmienny

  1. Ruch jednostajny

  7. Pole grawitacyjne

Zadania z fizyki  z rozwiązaniami

 

 dla liceum

  3. Zasady dynamiki

  4. Pęd ciała

  5. Energia kinetyczna

  6. Ruch po okręgu

  8. Bryła sztywna

Sylwester Kalinowski

  9. Ruch drgający

10. Zmiany energii

11. Przemiany gazowe

12. Elektrostatyka

13. Prąd elektryczny

14. Optyka geometr.

15. Elektromagnet.

16. Atom wodoru

17. Fotoefekt

18. Promienie X

19. Fale materii

21. Elementy STW

22. Fizyka jądra

23. Promieniowanie 

      cieplne

20. Dyfrakcja światła

Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami
Zbiór zadań: Zadania z fizyki z rozwiązaniami